Istoria muzicii clasice văzută ca evoluție a unui eu

                                                        

                                                                                de Ioana Mărculescu

 

 

Plasarea temei în cadrul atât de larg al relației psihanaliză-societate are relevanță în măsura în care arta este, indubitabil, un fenomen social. Fiecare dintre noi avem opțiuni în materie de artă, opțiuni ce țin de necesitățile noastre de ordin inconștient care își gasesc suport în opera artistică.

Artistul, a cărui trăire afectivă poate fi mai mult sau mai puțin intensă, tinde a sublima acest surplus, uneori auto-provocat, pentru a-l descărca prin catharsis, în scopul declarat sau nu de a obține gratulări narcisiste din partea semenilor săi. Receptorul actului artistic beneficiază de conținere din partea produsului imaginației creatorului. Momentul în care opera devine din proiect fapt reprezentat este, de altfel, momentul în care opera purtătoare de mesaj capătă o intenționalitate proprie. Pare ușor bizară ideea, însă vorbim frecvent despre „viața" pe care o operă o are încorporată în sine, o viață care-i permite să devină independentă de artist și care îi creează posibilitatea permanenței în mentalul colectiv, în măsura în care ea reprezintă un filon inconștient substanțial, comunicat publicului într-o modalitate acceptabilă de cât mai mulți receptori. De altfel, mecanismul receptării presupune, la randul lui, un efort inconștient de recreare a operei de către receptor, motiv pentru care lucrari seculare își găsesc și astăzi public. De aceea, principiul psihanalizei aplicate la opera privită ca entitate și nu la autorul ei mi se pare corect.

Deși am convingerea că, în lipsa cuvântului, psihanaliza nu își poate îndeplini funcția analitică în mod optim, exercițiul psihanalizei aplicate la muzică nu este lipsit în mod obligatoriu de pertinență. Desigur, analiza unei lucrări disparate ne poate induce în eroarea provocată de subiectivismul „analistului".  De aceea, am ales ca temă de reflecție un subiect general, preocupant pentru gânditorul zilelor noastre. Încotro se îndreaptă muzica noastră contemporană?

Pentru a afla răspunsul este necesar să investigăm și din perspectiva psihanalitică, nu numai istorică, evoluția fenomenului.

Ars antiqua, Ars nova, renașterea, barocul, clasicismul, romantismul, impresionismul, expresionismul și post-modernismul sunt epoci în care fiecare artă și-a găsit forme caracteristice de exprimare. Diferențele însă nu apar numai la nivelul formei, ci și al fondului, pe care îl presupunem de natură inconștientă.
Cu siguranță, conținuturile psihice ale unei lucrări impresioniste vor fi altele decât cele ale unei lucrări baroce. Putem conchide că evoluția limbajului a survenit ca urmare a modificării conținuturilor, ceea ce ne deschide perspectiva psihanalitică a abordării temei.

Pentru a debuta în analiză este necesar să stabilim termenii. Celălalt – în sens lacanian –, va fi reprezentat de cântul tradițional, cu rol matern, pe de o parte, și de cântul bisericesc, patern, de cealaltă parte. Voi fi nevoită să apelez la acest reducționism care îmi displace, a cărui utilitate este însă impusă de necesitatea de a schematiza logic discursul.

Primele atestări documentare ale unui început de artă sonoră indică existența melodiei, dublată cel mult de intervale simple, desfășurate în paralel cu melodia. Această organizare primară corespunde stadiului intrauterin. Modul de funcționare este unul fuzional, nedesprins de mamă. Eul preia frânturi din cele receptate, dar este incapabil de a crea structuri independente, așa cum se va întâmpla mai târziu, se mulțumește cu mersul paralel, care indică imposibilitatea unei percepții proprii a lumii.

Renașterea înseamnă naștere și aduce cu sine, odată cu „mersul contrar", apariția cântului polifonic (pe mai multe voci). „Mersul contrar" semnifică desprinderea de uter a Eului nostru, care va avea propria percepție asupra lumii și o imagine de sine fragmentată, fapt evidențiat de creațiile polifonice scrise uneori pentru mai mult de zece voci. Interesant de remarcat este faptul că stadiul oral al dezvoltării eului nostru va fi insoțit de creatii exclusiv corale, deși în muzica tradițională sau a trubadurilor se uzitau instrumente de diverse tipuri, cunoscute deja de multe secole, dacă nu milenii. Găsim aici, pe lângă coincidența tulburătoare dintre stadiul propriu-zis și oralitatea creației și influența manifestă din partea tatălui, muzica gregoriană.

Dezinvestirea zonei orale și trecerea la următorul stadiu se va face prin renunțarea la abundența vocală renascentistă aproape halucinantă și limitarea discursului. Barocul va institui ordinea, organizarea, renunțarea la excesul oral. Distingem în această perioadă doua direcții de evoluție muzicală: școala germană și cea italiano-franceză. Fiecare dintre cele doua reprezintă o anume relație de obiect. Germanii excelează în discurs de tip retentiv, predominând în creația lor regula, exactitatea, organizarea strictă, pe când semenii latini vor avea un discurs expulziv, nu lipsit de rigoare, guvernat, însă, mai degrabă de exces afectiv ce poate fi asimilat cu polul activ al dualității activ-pasive al stadiului anal. Din aceasta perioadă distingem deja două moduri diferite de funcționare, ale căror diferențe se vor accentua în secolele următoare.

În barocul german, Johann Sebastian Bach va reprezenta vârful școlii. El va aduce la perfecțiune forma fugii, extrem de strictă și desfășurată după principiul imitației temei inițiale. Regăsim aici vocația unei întregi populații pentru discursul hiperexact, lipsit de spectaculozitate manifestă, care are darul, dar și handicapul de a aprofunda până la epuizare ideea, devenita astfel obsedantă. În acest sens, eul muzical german îmi apare ca rămânând parțial fixat în zona retenției, fapt care va marca evoluția lui ulterioară. Excepție face creația lui Georg Friedrich Haendel, mai apropiată de filonul vecinilor latini.

Italienii și francezii traversează acest stadiu cu ușurință, probabil datorita unui Celălalt mai puțin feroce. Axată pe expulzie, muzica acestora se distanțează de regulă, chiar dacă se supune primatului ei într-o primă fază. Jean – Baptiste Lully, Francois Couperin, Domenico Scarlatti, Arcangelo Corelli si Antonio Vivaldi sunt nume ale barocului italo-francez care au instituit genul concerto grosso în alternanță repede – lent – repede și reciproca, dar și principiile primare ale formei de sonată, care pregătesc intrarea în stadiul următor.

Trecem mai departe în analiza eului muzical pentru a ajunge la epoca clasică, cu corespondent în stadiul falic de dezvoltare. Achiziția majoră a clasicismului constă în trecerea la forma de sonată, prefigurată de Scarlatti. Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart sunt cei ce vor desăvârși conceptul sonatei, pe care îl voi detalia aici.

Sonata presupune existența a două teme disparate, expuse într-o anume schemă tonală în ceea ce se numeste expoziția sonatei. Cele doua teme sunt, de regulă, contrastante și vor fi expuse în tonalități diferite. În dezvoltarea sonatei, cele doua entități melodice vor intra în coliziune, dând naștere unui conflict, care, odată consumat, va încheia dezvoltarea. Forma de sonată se sfarseste cu reexpoziția care reia cele două teme, maturizate după travaliul dezvoltător, intr-o shemă tonală modificată față de expoziție.

Traducerea psihanalitică a acestui proces laborios constă în faptul că cele două teme expuse pot fi văzute ca expresii ale sentimentelor contrare ale eului în raport cu obiectul. Ambivalența oedipiană va fi supusă unui proces transformativ care va soluționa conflictul într-o manieră de compromis afectiv, de natură să evite apariția unor formațiuni refulate. Sonata clasică are, după o primă parte în formă de sonată descrisă mai devreme, cel puțin încă două părți care au rolul de a descărca din tensiunile acumulate în prima parte.
Ultimele părți au, așadar, un rol de mecanism reglator la nivel afectiv.

Odată consumat clasicismul ca expresie a ambivalenței rezolvate și a traversării conflictului oedipian soldată cu introiectarea obiectelor matern și patern, Eul muzical va evolua înspre stadiul de latență.

În aceasta perioadă se vor contura idealurile eului nostru, idealuri a căror sorginte este, nu de puține ori, de natură politică. Societatea devine preocupată de idei republicane, de filosofia „Sturm und Drang", adolescentul prezumat a fi creația muzicală a vremii este unul neliniștit, iar anxietatea lui capătă diferite simptome, pe care le voi enumera in cele ce urmează.

Compozitorul care face trecerea dintre clasicism și romantism, Ludwig van Beethoven va fi cel care, sub influența Revolutiei franceze, va întruchipa, pentru prima oară, excesul romantic.

În ciuda aparenței normalități a Eului analizat, apar aici excesele de tip bipolar, mai puțin evidente în perioada de început a epocii. Franz Schubert va întruchipa perioada prepubertară a acestui stadiu, prin discursul de formă clasică, dar cu un conținut mai degrabă melancolic. Mai târziu, Franz Liszt, Hector Berlioz, Frederic Chopin vor reprezenta decompensarea de tip maniacal bipolar, pe cand Johannes Brahms și post-romanticii germani reprezintă tipul depresivului narcisic (in unele dintre cazuri).

De altfel, sursa decompensărilor celor două direcții muzical romantice trebuie căutată în epoca barocă, acolo unde au apărut primele diferențe evidente intre entitățile germană și italo-franceză. Putem bănui, așadar, existența unor fixații în perioada anală. Germanii, melancolici, suferă din exces de interdicție paternă. Se poate replica prin ideea că Supraeul se formează abia după consumarea complexului oedipian, așadar în stadiul falic, corespunător clasicismului în cazul nostru. Spre deosebire de Freud, însă, anumiți psihanaliști consideră că Supraeul se formează din stadiile pre-oedipiene. Trebuie luat în calcul și aportul Supraeului patern în evoluția Eului nostru, care se poate să fi fost mai prezent în cultura germană decât în cea italo-franceză. Chiar dacă reforma lui Luther a relaxat constrângerile bisericii catolice, germanii, prin natura lor hiperexactă, obsesională, au preluat conținutul psihic al presiunii care își găsește corespondent în sinele colectiv național, sublimându-l în creație.
Iată o temă de meditație în ceea ce privește melancolia germană.

Cat despre bipolaritatea latină, ea își are sursa în caracterul expulziv al muzicii din aceeasi perioada barocă. Din nou o fixație, de astă dată opusă ca tendință celei germane. Rezultatul va fi o muzică extremă în ambele sensuri – glorie și supunere, iubire-pierdere etc. Dezechilibrul va favoriza apariția, în stadiul următor, a regresiei.

Ne aflăm cu analiza la stadiul genital, epoca impresionismului, anunțat de Wagner in mod paradoxal. Wagner poate fi privit ca o tranziție la fantasma impresionistă, el insuși o expresie a maniei grandorii. Claude Debussy, cel care a instituit impresionismul ca stil muzical, provine din spațiul revoluției franceze – moment traumatizant pentru cei care l-au traversat, fie și transgenerațional. Debussy va deveni, ca urmare a datelor sale biografice, reprezentantul nevrozei traumatice a națiunii franceze. Soluția pe care o propune și la care vor adera atât publicul cât și intelectualitatea vremii ține de refugiul în fantasmă. Debussy fantasmează o lume ideală, preexistentă Idealului de Eu. Lumea lui este lumea Eului Ideal.

În același timp, în culturile periferice, se inițiază școlile naționale care apelează la obiectul introiectat al muzicii tradiționale, încercând astfel să reechilibreze realitatea sonoră aflată deja în nevroză la început de secol XX.

Din păcate, șansele eului nostru de a-si recăpăta echilibrul scad în proporție geometrică odată cu declanșarea celor două războaie mondiale.

Nevroza devine psihoză în momentul apariției expresionismului. Acest curent anulează expresia afectivă și denaturează în mod insuportabil logica discursului sonor. Din acest moment, muzica clasică pierde legătura cu lumea din afară. Din punct de vedere simbolic ea moare pentru public. Psihoticul nostru functionează totuși cu o crustă nevrotică în scurtele momente de comunicare cu publicul. Această crustă este reprezentată de muzica fusion, care propune, prin amestecul de genuri incluzând și muzica clasică, o soluție de compromis cu realitatea, dar și de muzica de film.

Momentul actual este vizibil marcat de incapacitatea Eului nostru de a se putea obiectiva în oglindă (în sens lacanian), așa cum o făcea până acum jumătate de secol în actul de concert. Aceasta este oglinda – reacția publicului la operă. Din pacate, muzica contemporană evită oglinda, singura care i-ar putea reforma parcursul. Sau, poate, teoria valurilor explică mai bine moartea simbolică a muzicii clasice.

Pentru un observator avizat devine din ce în ce mai clar ca se naște un nou val. Muzica de consum care ne invadează spațiul vital poate constitui un nou început. Un nou copil se naște si pot argumenta prin faptul ca acest nou Eu exista in plan Real si Imaginar. Simbolicul încă nu-i este la indemână. Asistăm, așadar, la primele zile ale unui nou val, iar evoluția lui nu poate fi prevăzută, lăsând loc accidentului, surprizei.

Am ezitat mult până să formulez finalul concluziilor mele, în ideea în care fenomenul complex al muzicii clasice căruia îi datorăm atât de mult din ceea ce suntem ar mai putea avea o șansă de revenire la realitate. Dar răspunsul nu se află în intenția binevoitoare a unuia sau altuia din trăitorii acestei lumi, ci în lipsa de cerere a unui public aparent dezinteresat de arta sonoră contemporană.
Există o vină și cine o poartă: omul sau creația? Și răspunsul nu poate fi decât unul. Omul este creația, incapacitatea omului se reflectă în incapacitatea creației de a interacționa cu lumea.Lucrarea prezentată la Conferința „Psihanaliză și societate" a Grupului de Dezbateri Teoretice în Psihanaliză afiliat la Asociația Interdisciplinară de Psihanaliză Aplicată (AIPsA) – 2 iunie 2007

                       

 

respiro@2000-2007 All rights reserved