proza
poezie eseuri arta film

Zbor deasupra unui cuib de meme

 

              de Paul Doru Mugur

 

 

 

Vedeți vreo legătură între  inelușele de pus în nas, bancurile sexiste, credința în Dumnezeu, madelena lui Proust, accente, fumat și modă?

 

Nu? Dacă la sfîrșitul acestui articol veți răspunde afirmativ, atunci este posibil să fi fiți ultima victimă a epidemiei memetice, cea mai contagioasă din seria maladiilor spiritului, prea recentă pentru a fi fost catalogată  de Noica alături de celelalte șase.

 

Data oficială folosită pentru  a marca începutul diseminării teoriilor memetice este 1976, cînd biologul Richard Dawkins publică "Gena egoistă", lucrare vîndută în mai mult de un milion de exemplare, reeditată deja de patru ori  și tradusă în zeci de limbi (incluzînd limba română).

 

În "Gena egoistă", prin analogie cu "gena", Dawkins inventează un termen nou: mema (în engl. pronunțat "mim"-omonim cu francezul "meme" care i-a sugerat lui Dawkins  ideea de asemănare).

 

Dar ce este aceea o memă?

 

Dawkins definește mema ca fiind unitatea de informație culturală, sau "unitatea de imitație", cum o numește el plastic.

Ideile care ne preocupă, melodiile pe care le fredonăm, gîndirea umană însăși n-ar fi decît succesiuni de meme care se întîmplă ca la momentul respectiv să ne ocupe atenția urmînd fie să fie memorate, fie să fie transmise mai departe unei alte minți.

Termenul este aplicat la toate nivelele culturale pornind de la foneme, trecînd prin propoziții și fraze și ajungînd la tradiții și teorii existențiale asupra lumii.

 

 

Supa de meme

 

Întregul eșafodaj al teoriei memetice se sprijină pe cîteva analogii foarte simple. Pe scurt:

Evoluția poate apărea în interiorul oricărui sistem ale cărui elemente sunt capabile să se autoreproducă cu eficiență diferită.

Timp de mai mult de trei miliarde de ani, molecula de ADN a reprezentat principalul replicator de pe planeta noastră: în consecință, evoluția s-a desfășurat doar la nivel genetic. Odată cu apariția primelor creiere capabile de imitații elaborate, a apărut și cel de-al doilea replicator: mema.

Apariția noului replicator a determinat, după Dawkins, apariția unei a doua evoluții, mult mai rapidă, responsabilă pentru crearea culturii umane.

 

La fel cum replicarea fidelă a genelor este posibilă datorită existenței celulelor care conțin toate elementele structurale (centromeri, baze azotate, etc) și funcționale (enzime) necesare, replicarea memelor este și ea rezultatul capacităților de memorare și imitație ale creierului.

 

Dacă strămoșii genelor sunt primele molecule capabile de autoreplicare din "supa primordială", asemenea lor, și memele, unitățile de imitație culturale, sunt capabile să se autoreplice și "să sară" de la un creier la altul în marea "supă culturală".

 

Memele, după cum postuleză Dawkins, au două calități esențiale:

capacitatea de a evolua prin selecție naturală și autonomia, i.e. relativa lor independență față de gene.

Această liberate parțială a memelor în raport cu genele s-ar explica prin evoluția lor mult mai rapidă, căci, spre deosebire de gene, memele, se transmit nu numai vertical, de la o generație la alta ci și orizontal între membrii unei aceleiași generații. 

 

 

Conspirația memelor

 

Pentru a sugera mai plastic activitatea memelor, Dawkins trece de la metaforele evoluționiste la cele infecțioase.

Astfel, în raport cu mintea celui afectat, mema s-ar comporta ca un virus care a infectat o celulă pe care o folosește ca să se multiplice.

 

Ca exemplu concret, Dawkins ne dă noțiunea de Dumnezeu.  "La ce folosește această idee pentru supraviețuirea individului?", se întreabă el.

 

Independent de orice discuție ontologică, în opinia lui, valoarea ideii de Dumnezeu ar fi în primul rînd psihologică .

Ideea divinității ne-ar oferi comfortul unor răspunsuri superficiale și plauzibile la întrebări existențiale neliniștitioare, promițîndu-ne recompense sub forma unei lumi viitoare în care toate nedreptățile vor fi îndreptate.

 

Mai multe meme, pentru a-și crește capacitatea de infectare, s-ar putea asocia într-un fel de "conspirație a memelor", sau  memeplexe, cum le numește Dawkins.

 

Ideea iadului, de exemplu, ar întări credința în Dumnezeu prin anxietatea cu care asociem imaginea chinurilor veșnice. La fel, ideea necesității credinței oarbe sugerată de episodul cu Toma Necredinciosul din Evanghelia lui Ioan, ar descuraja din start orice analiză rațională perpetuînd astfel, cu și mai mare ușurință, mema credinței în Dumnezeu.

Cele trei idei: existența lui Dumnezeu, a chinurilor iadului și necesitatea credinței necondiționate se vor susține reciproc într-un memeplex care va facilita propagarea religiei creștine.

 

 

Homo memeticus

 

Acest scenariu, propus inițial de Dawkins, a fost recent readus, cu mici modificări, în atenția publicului de psiholoaga engleză Susan Blackmore ("The power of memes"-Scientific American, october 2000).

 

Ferm convinsă că ideea memei este "dinamită", Blackmore susține că memele s-ar afla nu numai la originea tuturor limbilor umane ci și la originea mărimii neobișnuite a creierului nostru în raport cu cel al primatelor și, în general, citez, "la originea tuturor avantajelor neobișnuite  ale speciei umane în raport cu cea animală".

 

În centrul teoriei ei se află convingerea că imitația a reprezentat motorul evoluției omului: după Blackmore, nu munca ci imitația l-a făcut pe om.

 

Argumentul este următorul: în societățile primitive, cei mai buni imitatori, ar fi fost și cei mai avantajați, din punct de vedere, social, economic, sexual (dacă ne-am lua după succesul starurilor de cinema am fi tentați să credem că situația n-ar fi prea diferită nici acum).

Obținînd un statut social mai ridicat, ei și-ar fi propagat mai eficient genele care le-au permis să imite mai bine, apoi, într-o spirală evolutivă, aceleași gene le vor da un creier mare și specializat în imitație.

Imitația va face posibilă transmiterea, de la o generație la alta a tradițiilor, ritualurilor religioase, cîntecelor, dansurilor, în fine, tuturor memeplexelor selectate în funcție de avantajele conferite atît individului cît și comunității.

 

În viziunea lui Blackmore, la fel cum pe parcursul evoluției biologice mecanismele de copiere a genelor au devenit din ce în ce mai sofisticate, la fel, evoluția tehnologiei ar fi permis memelor să fie copiate cu viteză și fidelitate crescute. Apariția scrisului a conferit memelor longevitate și fidelitate crescută: apariția presei scrise le-a crescut fecunditatea.

Telefoanele celulare, faxul și rețeaua internet nu sunt, după ea, decît consecințele inevitabile ale evoluției memetice: asistăm în prezent la o creștere exponențială a transmiterii memelor.

 

Cine suntem? Răspunsul lui Blackmore este categoric, citez: "noi, și atît de prețioasele, miticele noastre "egouri" nu suntem decît grupuri de meme egoiste strînse laolaltă doar prin și pentru interesul lor."

 

 

To meme or not to meme?

 

Teoria memetică este departe de a fi acceptată.

 

Unii critici o resping complet susținînd că mema reprezintă doar o comparație nefericită iar memetica o teorie simplistă. După ei, extrapolarea conceptelor și metodelor teoriei selecției naturale, așa cum a fost concepută ea la nivel genetic, ar fi complet eronată.

 

Alții o resping doar parțial argumentînd pe de o parte că imitația nu este specifică omului ea fiind mult mai larg răspîndită în lumea animală, pe de altă parte că în afara selecției naturale ar exista și alți factori responsabili pentru evoluția culturii cum ar fi, de exemplu, transformarea, proces prin care informațiile culturale în loc să fie transmise cu fidelitate, ca în cazul memelor, sunt transmise distorsionat, distorsiunea însuși introducînd elementul de noutate.

 

Criticilor, care văd în memă o noțiune prea vagă pentru a fi utilizată în cadrul unei teorii științifice, susținătorii teoriei le răspund că atît Darwin și Mendel au vorbit despre "elemente ereditare transmisibile" cu mai mult de jumătate de secol înainte de descoperirea genelor: cu alte cuvinte, memele există, efectele lor la nivel individual sau de grup sunt observabile dar substratul lor material este încă neclar dar va fi descoperit cu siguranță în viitorul nu foarte îndepărtat.

 

Entuziaști, susținătorii memelor afirmă că memetica este o nouă știință aflată la frontiera psihologiei, biologiei, filozofie, teoriei informației, etc, etc.

Detractorii lor, în schimb, sunt convinși că memele nu sunt decît o idee nefericită a lui Dawkins, preluată de un grup de diletanți care se joacă de-a pseudoștiința, pseudofilosofia, etc, etc.

 

Este interesant că atît Dawkins, creatorul memelor cît și Blackmore, principalul lor actual avocat, au perceput memele ca pe o potențială amenințare la adresa libertății umane.

În mod ironic, după Blackmore, unicele căi de eliberare de sub tirania lor ar fi știința (deci ea recunoaște implicit că memetica nu este o știință ?!) și tehnicile Zen.

Iar Dawkins, își încheie capitolul dedicat memelor cu o viziune prometeică:

"Am fost construiți ca mașini genetice și cultivați ca mașini memetice, dar avem puterea de a ne împotrivi creatorilor noștri. Noi, singuri pe pămînt, ne putem răzvrăti împotriva tiraniei creatorilor noștri."

 

Metafore fără substanță, subiecte de discuții spumoase și cvasi-științifice care nu vor duce niciodată nicăieri sau forțele care ghidează, imprevizibil, viitorul speciei umane? Cît de robustă este mema memei? Dacă acum vedeți legătura dintre inelușele de pus în nas, bancurile sexiste, credința în Dumnezeu, madelena lui Proust, accente, fumat și modă, v-ați molipsit iremediabil...

 

 

 

Bibliografie selectivă:

 

1.     Richard Dawkins, "The Selfish Gene", Oxford University Press 1976

2.     Susan Blackmore, "The Meme Machine", Oxford University Press, 1999

3.     Susan Blackmore, "The Power of Memes", Scientific American , october 2000

 

Resurse pe internet:

 

1.     Daniel C. Dennett, "The Evolution of Culture", http://www.edge.org/3d_culture/dennett/dennett_p2.html

2.     Arthur J. Marr, "Dawkin`s bad idea: Memes, genes and the metaphors of Psychology" http://users.lycaeum/org/~sputnik/Memetics/zzdawkins.html

3.     Susan Blackmore, "Waking from the Meme Dream" http://www.memes.org.uk/meme-lab/DART96.HTM

4.     Liane Gabora, "The Origin and Evolution of Culture and Creativity"

     http://www.cpm.mmu.ac.uk/jom-emit/1997/vol1/gabora_l.html

5. John S. Wilkins, "What`s in a Meme? Reflections from the perspective

     of the history and evolutionary biology"

     http://www.cpm.mmu.ac.uk/jom-emit/1998/vol2/wilkins_js.html

 

 

                                             Paul Doru Mugur, 18 februarie 2001

 

respiro©2000 All rights reserved.
••• design: SGFXstudio •••