Teodora

 

                                    de Mihăiță Mihai-Loviște

 

 

            Cocoșii cântă a treia oară, vestind o dimineață de vară târzie. Peste satul adormit, lumina zorilor se revarsă blândă, alungând bezna rece a nopții și duhurile rele. Umbra întunericului mai zăbovește încă prin frunzișul din limba de pădure de pe Valea Strâmbului. Piere însă odată cu primele raze de soare.

            Într-o grădină din Doscioare latră întărâtat un câine ciobănesc, păcălit de o roșcată vicleană ce-și încercase norocul la cotețul găinilor. Îi răspunde morocănos, abia trezit din somn, un confrate din Ulița Mare, în ograda lui Vintilă Bălteanu, mârâind răgușit. Ca să nu rămână mai prejos, colțații din Târse urlă a lup, provocându-i și pe cei din Bumbuia. Hărmălaia se întinde ca o pâclă peste întreaga Boișoară.

            De prin casele lor mocanii ies grăbiți, pregătindu-se pentru munca de peste zi.

            În vatra satului, lângă biserica veche, acoperită cu șiță mâncată de vreme, se ridică o casă cu pridvor înalt și bârne trase, susținute de urși groși, întinși peste odăi largi. O grădiniță cu flori și tufe de liliac desparte construcția de poarta de la drum.

            În pragul ușii se ivește stăpâna casei, îmbrăcată îngrijit. Poartă o bluză cu mâneci scurte, deschisă la culoare și o fustă maronie, așa cum obișnuiesc să îmbrace femeile de la munte în zilele de sărbătoare. E încălțată cu teniși albaștri prăfuiți. Îi șterge cu o cârpă umedă. Dezleagă apoi traista țesută cu motive populare, unde alături de un coltuc de pâine sunt banii. Îi numără grijulie încă o dată și-i pune la loc. Ajunsă pe drumul pustiu, își face trei cruci, îngăimând o rugăciune. După o clipă de gândire pornește prin praf până la casa lui Tică Nasture. De aici urcă spatele cocoțat al unui deal, pe coama căruia stă agățat Grajdul Comunal.

            În curtea mare, Ion Băcanu face "ordine" printre tauri, lovindu-i cu o bâtă groasă și noduroasă. Înjură și suduie de mama focului, atunci când vreunul nu-l ascultă.

            - Ziua bună, bade Ioane! dădu binețe țăranca. Nu ți-e frică să petreci atâta vreme printre uriașii ăștia cu coarnele ascuțite?

            - Bună să-ți fie inima, măi femeie!, răspunse îngrijitorul comunal, lovind un taur ce se uita chiorâș la om, voind parcă să-l înfrunte.

            Sub puterea loviturii, animalul se supune intrând ascultător în grajd. Ion Băcanu răsuflă ușurat, proptindu-și coatele pe lațul de sus al gardului, uitându-se atent la cea care îi dăduse binețe.

            - Da', unde ai plecat, fă, Teodoro, așa cu noaptea-n cap? Sau ai terminat cu munca și vrei să te vânturi pe la oraș?! Văz că te-ai primenit ca pentru duminica, spuse bărbatul pe un ton ironic, fără a răspunde însă la întrebarea ei.

            - Ia, mi s-a făcut de ducă!... Mi-o fi ajuns cât am robotit toată vara, vine tăioasă replica boișorencei.

            - Te vânturi ai?... Vântură-te, fă, Teodoro, că nu e pă bani! zâmbește cu subânțeles gospodarul.

            - Vânturat din ăsta să-ți dea Dumnezeu dumitale, zise cu năduf munteanca. Eu am procest la Râmnic. De doi ani de când mă judec cu Gogu lu' Culiță al Nicului. Pentru pământul ce-l moștenesc de la mama, în Mesteceni. Cân' s-a stricat colectiva, el a pus stăpânire pe locul nostru. Zice că-i al lui, pune-i-l-ar Dumnezeu pe ochi. Că am rămas cu o grămadă de polog nestrâns Su' Fața Plaiului. Tare mi-e teamă că-l plouă. Se strică și m-am ostenit de pomană, mai spuse femeia, depărtându-se de Băcanu și taurii lui.

            Urcă grăbită, pe drumul bătătorit ce duce către Bumbuia. Pe culme se oprește trăgându-și sufletul. Își șterge sudoarea de pe frunte cu dosul palmei. Privește îngândurată locul în care s-a născut. De pe înălțimile de aici, o boare de vânt îi mângâie obrajii, răcorindu-i. Din cealaltă margine de sat se aude când și când talanga oilor, destrămând liniștea. Spre zarea din apus, cât se vede cu ochii, munții ce înconjoară Loviștea își ridică trufași crestele cenușii deasupra dealurilor împădurite cu spinări line și pajiști verzi. Un soare blând se răsfață, aruncând peste Boișoara o învolburată risipă de culori și lumini neasemuit de frumoase. În marea legănătoare a pâlcurilor de pădure de un galben incert, izbucnesc, în contraste de necrezut, flăcări ușor pâlpâitoare. Sub vânturile calde și domoale se zbate neputincios un nor cenușiu, sfâșiind limpezimea adâncă a cerului, aprins cu vâlvătăi ireale de rubin. Prin împletirea lor trecătoare și nepământească se simte, totuși, statornicia neclintită a celuilalt tărâm.

            O vreme femeia contemplă natura minunându-se. Încă de copilă a cutreierat de nenumărate ori aceste locuri. De pe culme însă totul pare altfel. Se crucește de puterea lui Dumnezeu. Desface baierele trăiștii și rupe o fărâmă de pâine, mestecând-o încet. Vremea a cernut peste ea toate florile celor șaizeci de primăveri. Făptura însă îi este curată. Trăsăturile feței mai păstrează încă urmele unei frumuseți trecute. Mersul ușor și drept trădează o anume tinerețe. Părul castaniu nu ș-a schimbat culoarea.

            Teodora privește încă o dată spre Boișoara în semn de rămas bun. Coboară apoi pe Dealul Mlăcii către Cimitirul Eroilor. De aici șoseaua se lasă peste Titești, sat mare, adunat, cu buni gospodari. Țăranca părăsește firul drumului, tăind câmpul gol, pe poteca ce duce către Bratovești și Clocotici. Curând însă iese iar în fâșia albă, ce se pierde prin Copăceni spre Racovița. Aceste așezări cusute pe firul văii, seamănă mai degrabă cu niște cătune, nicidecum cu o așezare mocănească. Casele mici, cu garduri rupte ascund oameni nevoiași. Ei nu aduc cu bărbații boișoreni, acești năpraznici stăpâni ai muntelui. În Racovița, valea se lărgește, transformându-se într-o pajiște cuminte, muncită încă de la începutul lumii de zbuciumul Oltului - guștere cu solzi de argint.

            În defileu, munteanca își leagă traista de braț, urcând pe puntea ce spânzură deasupra șuvoiului înspumat, care izbește malurile, mâncate de colții nevăzuți ai fiarei. Nimic pe lumea asta nu o înspăimântă mai mult ca această punte suspendată peste apa ce nu se mai sfârșește. Își ia inima în dinți, prinzându-se cu mâinile de cele două cabluri cu miez de oțel. Pășește cu mare greutate pe scândurile groase, din stejar, care tremură fără răgaz, legănându-se în toate părțile. Femeia își întrerupe des mersul împleticit. Privește îngrozită vălmășagul năvalnic al apei. Oltul bolborosește din bulboană în bulboană. Spumegă și se izbește turbat de cremenea impasibilă a pietrei. Gâtlejul stâncos, scobit de furia șuvoaielor, se lărgește apoi într-o luncă vastă și mătăsoasă. Scăpat din strânsoare râul se odihnește istovit. Se răsfață în meandre mâloase albastru-verzui. Teodora mai are de străbătut doar puțin din podul "Dracului", cum îi spun mocanii. În cele din urmă ajunge pe celălalt mal. Își face cruce, mulțumindu-i lui Dumnezeu, că a scăpat teafără din această grea încercare. Amețită se așează pe un petec de iarbă. Încă speriată își aruncă ochii spre puhoiul neliniștit ce se zvârcolește, încolăcindu-se furios înaintea capcanei de piatră, în crâncena bătălie din defileu. Pe malul abrupt stă agățată mică și posomorâtă halta Cornet.

 

* * *

 

            Trenul personal intră zgomotos în Râmnicul moleșit de căldură, oprindu-se într-un scrâșnet de saboți și tampoane. În gara pustie coboară navetiștii și câțiva țărani. Pornesc grăbiți spre treburile lor. Cu traista pe umăr, Teodora apucă pe bulevardul ce duce spre tribunal. Forfota orașului o incomodează vizibil. Claxoanele mașinilor îi sparg timpanele. Pe trotuar, orășenii trec grăbiți, izbind-o din toate părțile, încurcând-o la mers. Ajunsă la capătul străzii, țăranca se hotărăște să traverseze șoseaua, care taie orașul de la Nord la Sud.

            Pășește cu teamă pe asfaltul cenușiu-închis. O mașinșă oprește cu zgomot chiar sub nasul ei, aproape atingând-o. Boișoreanca transpiră toată. O sudalmă grea pornește din gura omului de la volan. Ea lasă impresia că nu o aude. Pe cealaltă bandă de circulație, un Oltcit alb abia de reușește să oprească. Un val de emoții cuprinde din nou trupul tremurând al femeii. Vădit tulburată, calcă pe celălalt sens al șoselei. Un taxiu o evită în ultimul moment. Taximetristul coboară nervos și amenințător.

            - Tâmpito, n-ai văzut roșul semaforului? Vrei să mă bagi la pușcărie? Țărancă idioată, de la coada vacii! De ce nu stai acasă, dacă nu știi să treci strada?! Cretino! strigă roșu de mânie șoferul, scuturând-o de braț.

            - N-am văzut, domn'e! Dă-mi pace! Nu vezi că sunt necăjită!? Am procest cu Gogu lu' Culiță al Nicului. De supărare n-am mai văst coloarea la ăsta... Cum îi zice? Că nu nimeresc...

            - Sigur, acum nu mai nimerești! Dar în stradă cum de-ai nimerit?! întreabă omul pe un ton potolit, aproape ironic.

            - La noi în sat nu e d'estea. Se sperie vacile. Urlă câinii și scuipă pisicile! Da' boii e blânzi. Dumitale nu știi! Se ferește de om! Poate să-l vază în mijlocul drumului. Îl ocolește! Nu dă peste el, adaugă cu subânțeles femeia.

            Taximetristul rămâne fără replică, privind în gol. Nu înțelege el mare lucru, din spusele țărăncii. Asta ori e nebună de legat, ori își bate joc de el. Din spate, coloana de mașini începe să claxoneze. Scuipă scârbit în direcția celei care l-a pus în încurcătură. Urcă grăbit în mașină, demarând pe asfaltul lipicios al bulevardului. Teodora traversează și ea trotuarul, urcând voinicește scările mari ale tribunalului.

 

* * *

 

            - Ridicați-vă! Intră instanța de judecată, anunță solemn grefiera.

            Cei aflați în sală se ridică în picioare. Judecătorul, o femeie aprigă, trecută de prima tinerețe, aruncă o privire glacială, fulgerând pentru o clipă auditoriul. Se așeză apoi trăgându-și grăbită scaunul. Lângă ea iau loc doi bărbați îmbrăcați ca și doamna, în robă. Par să fie mai degrabă gardă de corp, decât oamenii legii.

            Pe rol se află soluționarea formulată de reclamanta Mihăilă Teodora, domiciliată în comuna Boișoara împotriva pârâtului Apostol Gogu și a Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 de pe lângă Consiliul Local Boișoara.

            Grefiera dă citire cererii prin care numita Mihăilă Teodora cere anularea procesului verbal de punere în posesie, întocmit de Comisia Locală în favoarea pârâtului, în legătură cu terenul din punctul Mesteceni de pe raza aceleiași localități.

            Aflată pe primul rând, lângă avocatul ei, țăranca se uită neâncrezătoare când la instanță, când la Gogu lu' Culiță al Nicului. Sătulă de atâtea înfățișări la proces, acum se roagă în gând la Dumnezeu. Să-i facă el dreptate. Să nu mai vină aici.

            Judecătoarea rupe tăcerea, întrerupând și gândurile boișorencei.

            - Ședința civilă nr. 801/1995 a Tribunalului Vâlcea obligă Comisia Locală Boișoara să efectueze punerea imediată în posesie a reclamantei.

            - Doamne, ajută! se trezește vorbind tare Teodora. Să trăiți, doamnă! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Ați făcut dreptate!

            - Taci, femeie! Cine ți-a permis să vorbești? întreabă pe un ton aspru cea care conduce judecata.

            - Să mă iertați, că n-am știut, că nu trebuie... Să mă iertați!... mai spuse femeia cu voce domoală și supusă.

            - Onorată instanță, izbucnește pe neașteptate avocatul Cordache, în calitate de apărător al părții reclamate, cer permisiunea să vorbesc.

            I se face semn că poate să intervină.

            - Dați-mi voie, ceru el, să depun la dosarul ce-l aveți în față adeverința nr. 2 din 20 septembrie 1994, eliberată de Consiliul Local Boișoara, prin care se atestă faptul că defunctul Apostol Ion, tatăl pârâtului, figurează în tabelul nr. 2 al O.C.O.T. din 1950 cu suprafața de 5.500 metri pătrați, teren arabil în punctul Mesteceni, pentru care i s-a eliberat fiului, Apostol Gogu, un certificat de la primăria comunei.

            - E falș! E falș, doamnă! L-o fi luat de la Chioară. Aia trage sforile la noi, strigă plină de indignare munteanca.

            De pe locul ei, judecătoarea o fixează pe reclamantă cu o privire rece și neiertătoare.

            - Ascultă, femeie! Îți atrag atenția pentru ultima oară! Dacă nu-ți pui lacăt la gură, am să-ți dau o amendă de o să te usture la buzunar. Apoi, te dau afară din sala de judecată.

            - Să mă iertați, doamnă!... N-am vrut... Da' să știți dumneavoastră! E falș.

            - Mai ai ceva de spus, domnule avocat? întreabă judecătoarea.

            - Onorată instanță, apreciez că punerea în posesie s-a efectuat în mod eronat, atât pentru reclamantă cât și pentru pârât. Doresc să se țină cont de ultima adeverință atașată la dosar, care îi dă drept de proprietate clientului meu, încheie pe un ton dezinvolt apărătorul inculpatului.

            - Ce spune partea vătămată? Întreabă oarecum, plictisită doamna judecător.

            - Propun să se verifice autenticitatea adeverinței de către un expert în materie. În rest, nu mai am nimic de adăugat, spuse celălalt avocat.

            Adeverința trece din mână în mână pe la fiecare reprezentant al instanței de judecată. Aceștia o cercetează îndelung în timp ce boișoreanca discută aprins cu Stanca, avocatul plătit de ea s-o apere.

            După o scurtă tăcere, judecătoarea anunță cu obișnuita-i răceală:

            - Instanța întrunită astăzi în ședință publică hotărște: anularea punerii în posesie făcută în punctul Mesteceni pentru reclamantă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

            O vreme, tăcerea se așterne din nou.

            - Ridicați-vă! Iese instanța de judecată, se aude stridentă, vocea ascuțită a grefierei. Cei prezenți se foiesc, ridicându-se greoi în picioare.

            În sală rămâne Teodora cu avocatul Stanca. Țăranca își șterge lacrimile cu dosul palmei.

            - M-ai mințit, dom' Stanca! Ai zis că asta e ultima înfățoșare. Mi s-a urât să tot bat ușile tribunalului fără rost. Te-am plătit cum ai zis dumitale. La noi, la munte, se câștigă greu banul. Nu ca aici. S-a dus pe apa sâmbetei toată agoniseala mea în ăști doi ani!...

            - Liniștește-te, măi femeie, că de câștigat om câștiga. Mai ai răbdare. Eu de unde era să știu de păcătoasa de adeverință? M-a surprins. N-am putut face nimic. Dar, dacă e falsă, o să-i prindem noi cu mâța în sac. Să mai avem răbdare.

            - Așa îmi spui de doi ani. Să am răbdare. Da' câtă răbdare să am?! Nu vezi, dom' Stanca, că ăștia umblă numai cu ale necurate. Ca să-mi ia pământul. Da' le-o da Dumnezeu, drăguțul, și lor. El judecă drept, nu ca aici. O să-și ia el, Gogu lu' Culiță al Nicului, pedeapsa pentru cât și-a bătut joc de mine.

            Pe scările tribunalului, Teodora coboară apăsată de griji și nevoi. N-a pus în gură decât o fărâmă de pâîne. Nu-i este foame. Soarele arde cumplit. E trecut de amiază. Asfaltul e încins. Timpul pare să se fi oprit. Ajunge lângă un chioșc de răcoritoare. Gura i s-a uscat. Îi este sete. Întreabă vânzătoarea dacă n-ar avea ea cumva o cană cu apă. Râmniceanca râde. N-are decât suc. Soarele arde. Setea o chinuie. Desface traista. Numără banii. Ar fi cumpărat o pâine, ceva roșii și niște castraveți. Nu-i ajung paralele. A plătit avocatul. Ca să nu piardă "procestul". I-au rămas doar de drum. "Dacă s-ar opri în Brezoi la fata ei. E ingineră acolo. Să ia niște bani cu împrumut. Ar bea un suc. Întreabă cât costă. Trei mii sticla. Ce de bani!"

            Dă să plece. Setea o ține pe loc. Dezleagă traista. Scoate din ea o hârtie mototolită de cinci mii. O netezește, privind la sticlele colorate. Ce rece e apa din fântâna ei! Și ce bună! N-o muri de sete până la Brezoi. Bagă bancnota la locul ei. Se aș0ază pe marginea trotuarului așteptând să treacă o mașină. Încearcă să uite și de sete. E prea cald. Soarele o bate-n cap. Mașinile nu opresc. Senzația de sete nu vrea să o părăsească.

            Cineva s-a oprit lângă chioșc. Cumpără o sticlă. Bea cu nesaț. Gâlgâie cu poftă. Nu rămâne nici un strop. Nu e de glumit. Setea o copleșește. E ca o durere. Dezleagă traista. Scoate hârtia de cinci mii. Se ridică, îndreptându-se spre vânzătoare. La jumătatea drumului se răzgândește. "Apă clocită. E scumpă".

            Apare o mașină. Face semn cu mâna. Dacia oprește.

            - Încotro? Întreabă șoferul.

            - Până la Brezoi, dacă ai vrea.

            - Urcă!

            - Domn'e, să mor de sete-n Râmnic. N-am pomenit așa călduri!

            Cel de la volan nu-i răspunde. Zâmbește ștrengărește. Îi întinde o sticlă pe jumătate plină. Ei nu-i vine să creadă. Bea pe nerăsuflate. Apa i se scurge pe bărbie și pe gât. Nu-i pasă. E caldă, dar e apă. Acum e mulțumită. Respiră adânc. E singura ei bucurie din această zi.

            - Bogdaproste, domn'e! mulțumește femeia.

            - Să-ți fie de bine, îi răspunde omul. În Brezoi unde mergi?

            - Ia, la fabrică. Am o fată acolo. Mă duc s-o văz. Dumitale unde? întreabă ea curioasă.

            - Păi, tot acolo, zâmbește șiret bărbatul.

            - Ce noroc pe mine, domn'e, să te găsesc! Mă omorâse soarele și setea.

            Tac amândoi. Mașina înghite asfaltul cu repeziciune, kilometru după kilometru. Lângă Gura Lotrului, autoturismul ia viraj spre stânga pe drumul către Voineasa. Oprește apoi, parcând în fața fabricii din Brezoi. Boișoreanca bagă mâna în traistă după bancnota de cinci mii.

            - Ia-i pe toți. Ai fost om de treabă! Mi-ai ostoit și setea! Să-ți dea Dumnezeu sănătate!

            - Ce să iau!? întreabă iritat conducătorul auto.

            - Banii, domn'e! zise Teodora. Ia-i pe toți!

            - Îți bați joc de mine? zise el cam necăjit.

            - Doamne, ferește! Adică, cum să-mi bat joc de dumitale? întreabă ea nedumerită.

            - Îți bați. Că nu ăsta-i prețul.

            - Ei, lasă! Nu fi rușinos! Meriți! spuse femeia împăciuitoare. Nu vreau rest.

            - Ce să merit, măi tanti, cinci mii?!

            - Ia stai, domn'e! Oi fi zicând că sunt puțini? Trei mii dau la autobuz. Dumitale ți-am dat cinci.

            - Puțini, chiar prea puțini, nu se lasă șoferul.

            - Și tălică cât ceri?

            - Dacă socotim după kilometraj, douăzeci și cinci mii.

            - Câât?!

            - Ascultă, tanti! Eu sunt cursă de taxi. Mi-ai cerut să te duc la Brezoi. Te-am adus. Acum scoate banii! Cu mine să nu te joci! o avertizează el.

            - De ce nu mi-ai spus de la început că ești de'stea? Că nu mă suiam.

            - Cum? N-ai știut? Ce, iești chioară? Ai orbul găinilor? Nu vezi unde te urci?

            - Crede-mă. Îți spun drept că n-am văst!. Da' mai am în traistă încă cinci mii. Ia-i și du-te cu Dumnezeu și lasă-mă-n pace! Voi, ăștia de la oraș, sunteți în stare să-mi puneți pielea pe băț.

            Taximetristul întoarse și demară către Râmnicu Vâlcea, scăpând o înjurătură la adresa sărăntocilor de țărani cu ifose de orășeni.

 

* * *

 

            Din Dealul Târgului, șoseaua urcă mereu, șerpuind către Bumbuia. Prin praful drumului își târăște pașii, obositț, o femeie. Într-o vreme, se oprește. Își trage sufletul privind vârfurile țuguiate ale munților semănați pretutindeni. Soarele dă să apună, amestecându-și culorile galben-sângerii. Peste Boișoara se așeză încet înserarea. De pe coamele dealurilor, mocanii coboară în sat, purtându-și coasele pe umeri.

            În curtea largă, Ion Băcanu lovește cu bâta lui noduroasă în stânga și-n dreapta, luptându-se să bage taurii în grajd. Mulțumit de munca sa, stă acum cu coatele pe lațul gardului, privind la trecători. Ajunsă în dreptul Grajdului Comunal, Teodora dă binețe. Îngrijitorul nu-i răspunde. O lăsă să mai facă câțiva pași. Abia atunci o întreabă:

            - Ai câștigat procestul, fă, Teodoro, sau te-ai vânturat degeaba la Râmnic?

            - Ce-ți pasă dumitale? spuse cu năduf munteanca.

            - Ia, te-am întrebat și eu. Acu' de ce-ți sare țandăra? Că n-am zis nimic rău! Numa' că eu știu că grangurii ăia mari de la Râmnic face dreptate la ‘ăl care dă mai mult.

            - Drept ai vorbit, bade Ioane! Dumnezeu, drăguțul, le dă la toți după inimă. Grangurii de care ai pomenit dumitale și-au vândut sufletul necuratului. Stai și cugetă că-i vine el rândul și lu' Gogu lu' Culiță al Nicului. 'Ăl de sus nu doarme. Ne vede pe fiecare, mai spuse femeia pierzându-se pe drum către casă.

            Soarele a asfințit de mult. Peste sat plutește înserarea. Prin case s-au aprins lămpile. Se vor stinge curând una câte una aducând somn greu peste genele obosite ale sătenilor. Liniștea domnește peste tot. Se aude doar susurul văii Boișoarei, fir de arnici verzui, abia despărțind pajiștile încărcate cu flori, călătorind cu puținele-i ape prin chei, aici mai largi, aici mai înguste și grăbind către fluviile, mările și oceanele lumii.

 

Nuvela Teodora face parte din volumul “Irecuperabilii” publicat la Editura Conphyns,

Râmnicu-Vâlcea, 1999

 

 

 

 

 

                                   

 

respiro@2000-2004 All rights reserved