Proiect de piatră funerară

 

de Petre Cubin

 

Se sculă, ca de obicei, la ora 7 dimineața, merse în beciul casei vechi și umplu cana verde din tablă zmălțuită cu boabe de porumb pe care le aruncă în curtea de păsări, luă o sticlă de plastic pe care o umplu cu apă proaspătă și apoi o goli în vasul de ceramică cu găuri prin care găinile să bea apa fără s-o murdărească iar puii mici să nu se înece, deschise cele trei uși ale încăperilor unde, cocoțate pe stinghii, se odihneau cele cîteva găini care se repeziră cotcodăcind bucuroase să mănînce și să bea în aerul răcoros de martie. Ca o prevestire a unor timpuri mai bune, soarele se ridica peste colțul pădurii colorînd în nuanțe de la roșu aprins la roz delicat jumătate din „ilustrația cu pădure sub cerul albastru” pe care o vedea, ca și acum, în fiecare dimineață cînd era senin și privea spre capătul dinspre răsărit al curții. Îmbrăcă o scurtă de stofă mai groasă pe care o moștenise de la tatăl său și care prin cele cîteva lucruri pe care i le lăsase ca și prin cele făcute de mîna acestuia în curte: sădirea viței de vie și plantarea celor două sute cincizeci de pomi fructiferi, betonarea suporților de fier pe care era întinsă sîrma ghimpată sau supravegherea construcției casei noi de la temelie pînă la acoperiș, îl simți trăind încă aproape de el și porni să vadă ce se mai întîmplă prin curte. Străbătu astfel grădina de legume, care acum era o simplă întindere de pămînt, curățată de resturile vegetale din toamnă, pe care se vedeau încă șanțurile unde fuseseră plantate roșiile, via mică cu vițe de altoi adusă de nașul său care lucrase la stațiunea de cercetări viticole de la Constanța, și căreia nu îi mergea prea bine fie din cauza locului diferit de cel de baștină, fie din cauză că via altoită are nevoie de stropiri dese și de alte lucrări mai pretențioase pe care nu avea nici timpul și nici cunoștiințele să le facă.

Trecu pe lîngă arbuști: zmeură, coacăze negre și roșii, afine, cătină, toți aflați în suferință din cauza secetei din anul precedent și întîlni primii pomi fructiferi: caișii și cireșii. Unul dintre cei mai mari caiși, lovit de apoplexia caisului, o boală destul de comună la caiși, zăcea pe pămînt acoperind cu ramurile necurățate o suprafață destul de mare. Mugurii celorlalți caiși și ai cireșilor erau rotunzi și frumoși, gerul iernii trecute nu părea să îi fi afectat deloc. Prunii erau plini de lăstari care porneau de la baza trunchiurilor, aceștia trebuia tăiați ca și ramurile care se îndesiseră prea mult. Cînd sunt prea rămuroși, pomii păstrează mai puține fructe.

Pe sub toți pomii creșteau tufe de căpșuni presate de ultima zăpadă aproape de pămînt; în curînd, urmau să-și ridice din nou capetele spre lumină. Urmau merii, ale căror ramuri mai joase fuseseră scurtate de iepuri, cîțiva dintre cei mai tineri fuseseră aproape complet ronțăiți de ei apoi piersicii, care după zece ani de la plantare se uscau într-un ritm mai rapid decît se prindeau puieții tineri.

Urma via ale cărei coarde fuseseră trîntite la pămînt după ce niște hoți le furaseră barele de susținere cu un an înainte. Chiar și nelucrată, dăduse o recoltă destul de bună.

Coborî o pantă ușoară peste terenul unde vara creștea lucerna și intră în liziera de salcîmi. Salcîmii îi plantase împreună cu tatăl său și prin tăierea lor spera să înlocuiască suporții de fier furați din vie.

Ieși din curte prin portița din scînduri de brad. Traversă drumul de pămînt care urmărea marginea pădurii și intră în pădure. Aici era mai adăpost, nu mai bătea vîntul, iar pe jos, de sub stratul gros de frunze, începuseră să se ivească viorele, toporașii și alte flori ale căror denumiri nu le cunoștea.

Culese cîteva flori albastre din care făcu un buchețel, se întoarse pe același drum pe care venise, intră în casa nouă și puse buchețelul într-o glastră mică, albă, în care turnă apă limpede.

Apoi se așeză liniștit la biroul lui din camera mansardată și începu să scrie pe niște coli subțiri de hîrtie cu un pix cu pastă albastră:

 

Proiect de piatră funerară

 

Mi-ar plăcea ca pe piatra mormîntului meu să nu fie scris ca pe mormîntul poetului roman Ovidiu, care îndeamnă trecătorii să se roage pentru dînsul sau ca pe crucile albastre din cimitirul vesel de la Săpînța, care povestesc întîmplări mai mult sau mai puțin hazlii. Nu doresc să fie notate realizări, titluri dobîndite sau date biografice exacte ca pe diverse alte monumente funerare, ci mai degrabă:

 

„Trecătorule care, din întîmplare sau nu, te-ai oprit în fața acestei pietre, cel care zace dedesubt s-a gîndit la tine și s-a rugat pentru tine încă de cînd era în viață și a dorit ca atunci cînd vei citi aceste rînduri să închizi ochii și, pentru cîteva clipe măcar, să încerci să fii fericit. În loc să te gîndești la omul simplu care a fost, amintește-ți cîteva lucruri dragi ție, cum ar fi: chipul celei sau celui care te-a crescut, jocul care îți plăcea cel mai mult în copilărie chiar dacă acesta nu era, poate, decît o scîndurică pe care înfigeai o sîrmă cu o hîrtie drept catarg și îi dădeai drumul să plutească pe pîraiele vesele ale primăverii, lumina zilelor toride de vară sau zbuciumul valurilor mării izbite de diguri, ochii celui care te-a iubit sau care te iubește, prima zi de vacanță, o carte, un cîntec, un tablou, o poezie, un gînd, orice care ți-a făcut sau îți face plăcere. Și dacă nimic din toate astea nu îți aduce alinare, privește arborii de lîngă tine și lasă vîntul care le face frunzele să tremure să-ți mîngîie fața la fel cum ți-ar mîngîia-o cineva drag și sigur, te vei simți mai bine.”

 

                                  

 

respiro@2000-2004 All rights reserved